Απολύμανση Xώρων

Η απολύμανση χώρων με νεφελοποίηση είναι ένα πιστοποιημένο σύστημα απολύμανσης χώρων σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο NFT 72-281

και αποτελείται από δύο αναπόσπαστα συστατικά, την συσκευή νεφελοποίησης (AEROSEPT COMPACT 250) και το απολυμαντικό διάλυμα (ASEPTANIOS AD).

  •  Η μέθοδος της νεφελοποίησης είναι μία αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και εύχρηστη λύση απολύμανσης ρουτίνας σε ένα περιβάλλον υγειονομικής φροντίδας, σε ιατρεία, σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς κ.α. 

  • Σε περιόδους επιδημιών η μέθοδος της νεφελοποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθότι επιτυγχάνεται πλήρης απολύμανση (καταστροφή βακτηρίων, μυκήτων, ιών και σπόρων) του χώρου, ακόμη και των πλέον δυσπρόσιτων σημείων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

  • Η φορητή συσκευή νεφελοποίησης AEROSEPT COMPACT 250 θερμαίνει και διασκορπίζει το απολυμαντικό διάλυμα ASEPTANIOS AD σε όλο το δωμάτιο, επιτυγχάνοντας απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, δαπέδων, επίπλων, τοίχων, μηχανημάτων  και συσκευών εντός του δωματίου.

  • Πλήρης απολύμανση επιτυγχάνεται αυτόματα εντός 2 ωρών χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. 

  • Πριν την απολύμανση με νεφελοποίηση προηγείται καθαρισμός του δωματίου με ένα κοινό καθαριστικό.